Som la solució als problemes d’assessorament de l’empresa, autònom i treballadors.ASSESSORIA LABORAL i SEGURETAT SOCIAL

Contractació laboral, relacions de treball especials i d’estrangeria, condicions de treball (salaris, jornada, excedències...),
sancions, acomiadaments...

Expedients de regulació de treball, representació de treballadors, conflictes col·lectius i vagues, convenis col·lectius, confecció
de nòmines i assegurances socials.

Assistència, representació i defensa, resolució de contractes, processos concursals i processos jurídics davant el jutjat del Social.
ASSESSORIA FISCAL i COMPTABLE

Planificació fiscal, personal professional i cobreix totes les obligacions que, en matèria fiscal, ha de complir l’empresa com les declaracions trimestrals, anuals i puntuals.

Així també, com l’ Impost de Societats, IVA, Renda, IRPF, representacions davant la inspecció, confecció de llibres de comptabilitat, de societats, professionals i autònoms.


ASSESSORIA MERCANTIL

Constitució de societats cooperatives, redacció i modificació d’estatuts, nomenament i cessament d’administradors, transformació, fusió i escissió, dissolució o liquidació i contractes mercantils.


ESTRANGERIA

Gestionem tot tipus de tramits per obtenir el permis de treball per estrangers, constitució de societats d'estrangers, permisos de treball per compte propi i alie, renovacions, agrupaments familiars, i obtenció del NIE.


PREVENCIÓ

Assessorament i contractació del servei de prevenció de riscos laborals. Avaluació de Riscos, Planificació de l’acció preventiva. Vigilància de la salut.

Més de vint anys d’experiència i de servei a una cartera de clients d’arreu del país, satisfets amb el nostre assesorament.

 
   
 
INICI
| QUI SOM | SERVEIS | CONTACTE


© 2008 - Drets reservats