El món empresarial està en permanent evolució, hi ha una enorme competitivitat que es combina amb els nous mètodes de treball que exigeix la societat actual.
Per aguantar aquest ritme frenètic, és imprescindible l’adaptació a nous conceptes de treball i rebre, per part de professionals externs, tot el suport i orientació necessaris per facilitar la gestió empresarial d’acord amb els canvis tecnològics.

Per a tot això, DESCARREGA & GARCIA li ofereix un servei integral:

Més de 20 anys d’experiència
Planificació fiscal i laboral, personal i professional
Servei d’assessorament professional, personalitzat, ràpid i efectiu
Ús de tecnologies que li evitin desplaçaments innecessaris
Informació ràpida, puntual i precisa sobre els nous canvis normatius


JOSEP DESCARREGA

És Graduat Social, Master en Dret Financer i
Tributari i Diplomat en Riscos Laborals.

AGUSTÍ GARCIA

És Graduat Social, Assessor Fiscal i Administrador de Finques.
És també Diplomat en Riscos Laborals.

Només amb una trucada pot rebre els millors serveis en l’àmbit fiscal, laboral, jurídic, mercantil i d’assegurances.

Col.legiats al: IL·LTRE COL·LEGI OFICIAL DE
GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA

 
   
 
INICI
| QUI SOM | SERVEIS | CONTACTE


© 2008 - Drets reservats